• info@beylerafrica.com
 • +256 760 725 047- +256 767 788 783 - +256 393 247 149
 • TR / EN / UG

BEYLER AFRICA

BEYLER AFRICA, Doğu Afrika başta olmak üzereAfrika genelinde Sağlık Hizmetleri sunmaktadır

BEYLER AFRICA, temel olarak aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

1. ANAHTAR TESLİMİ HASTANE KURULUMU

 2. SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ

 3. MEDİKAL CİHAZ, TIBBİ MEFRUŞAT, TIBBİ SARF MALZEMESİ, İLAÇ, AŞI, VB. SAĞLANMASI

4.  TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

5. SAĞLIK TURİZMİ

6. SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

 

1- ANAHTAR TESLİMİ HASTANE KURULUMU

BEYLER AFRICA, Ulusal ve Uluslararası birçok sağlık tesisinin projelendirilmesi, kuruluşu ve işletilmesi dahil olmak üzere anahtar teslimi hastane yapımı ve işletilmesi süreçlerini yönetmektedir. Uzun soluklu deneyimlerin yol gösterdiği ve konularında uzman olan profesyonel çalışma anlayışına sahip ekiplerden oluşan BEYLER AFRICA, Türkiye de 2010 yılından sonra Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı İdaresi tarafından uygulamaya konan ve ihaleleri yapılmaya devam eden PPP (Kamu Özel Ortaklığı) diğer adıyla Şehir Hastanelerine projelendirilmesinden başlayarak, işletme dahil tüm süreçleri de içine alan Danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Bu alanda yapılan hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

A- PROJELENDİRME VE KURULUŞ 

 1. Kurulması düşünülen Sağlık işletmesinin bölgesel analizinin yapılması
 2. Sağlık işletmesinin işletme formatının ve hizmet birimlerinin belirlenmesi
 3. Hastane binası mimari projesinin Uluslararası normlara ve yerel prosedürlere uygun olarak çiziminin sağlanması
 4. Sağlık işletmesi kurulabilmesi için gerekli olan yerel ve genel izinlerin alınması konusunda ve izlenecek prosedürler konusunda yol gösterici olunması
 5. Yapılan mimarı projeye uygun olarak inşaatın yapımının sağlanması
 6. Hastane binası inşaatının yapımı sırasında ilgili inşaat firmasına yardımcı olunması ve yapılan imalatların şartnameye uygunluğunun denetlenmesi.
 7. Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleriyle ilişkilerin doğru kurulmasını koordine etmek ve bu ilişkileri sürdürmek 
 8. Özellikli bölümlerde kullanılacak olan malzemelerin uluslararası standartlara göre seçiminin yapılması ve kurulumlarının denetlenmesi

B- FİZİBİLİTE HAZIRLANMASI

 1. Sağlık işletmesinin belirlenen formatına uygun kuruluş ve işletme fizibilitelerinin hazırlanması
 2. Sağlık işletmesinin kuruluşu için gerekli olan ön araştırma, mimari proje, inşaat maliyetleri, altyapı, gaz sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma maliyetlerinin çıkarılması
 3. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi
 4. Sağlık işletmesinin kuruluş maliyetlerinin ayrıntılı dökümünün yapılması
 5. Sağlık işletmesinin işletme maliyetlerinin belirlenmesi ve ayrıntılı olarak raporlanması
 6. Sağlık işletmesinde istihdam edilmesi gereken norm kadro ve geliştirilmesi gereken birimlere özgün işgören maliyetlerinin çıkarılması
 7. Sağlık işletmesinin rutin maliyetlerinin ve belirli kriterlere bağlı maliyetlerinin analiz edilerek hesaplanması ve bunlarla ilgili gider tablolarının oluşturulması
 8. Sağlık işletmesinin gelir kalemlerinin belirlenmesi ve bu kalemlerin işletmeye aktaracağı gelirlerin analiz edilerek hesaplarının çıkarılması ve bunlara ait özgün tabloların oluşturulması
 9. Sağlık işletmesinin dönemsel, yıllık ve on yıllık projeksiyonlarla işletme giderlerinin ve işletme gelirlerinin tahmin hesaplarının yapılması ve istatistiksel olarak doğruluğunun anlamlandırılması                                                                                                                                                                    C- TIBBİ CİHAZ GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ VE ALIM YAPILMASI

 Hastane de kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin yapılması, tüm birimler için cihaz yerleşim planlarının (Room&Room) yapılarak, cihaz ve ekipman gereksinimlerinin eksiksiz belirlenmesi, tıbbi cihazların ve ekipmanların seçiminin yapılarak, uygun koşullarda en iyi kalitede cihaz alımının sağlanması.

 

               2- SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ

BEYLER SAĞLIK, tüm sağlık işletmelerinin, hizmet verebilmesi için gerekli koşulların sağlandığı, personel alımından başlayarak, organizasyon şemalarının oluşturulması, iş akış şemalarının yapılması gibi tüm hizmetlerin yer aldığı Sağlık İşletmeciliği hizmeti sunmaktadır, 

 BEYLER SAĞLIK tarafından sunulan Sağlık İşletmeciliği Hizmetleri, aşağıda ki alanları içermektedir: 

 

 1. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması  
 2. Hastane yatak kapasitesinin bölümlere göre dağıtımının yapılması, yoğun bakımlar, acil, ameliyathaneler ve diğer kritik alanların planlanması
 3. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması 
 4. Kalite standartlarının oluşturulması ve Hastanenin bu standartlara uygun olarak çalışmasının sağlanması 
 5. Hastaneye özgü organizasyon şemasının oluşturulması 
 6. Hastaneye özgü iş akış şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması 
 7. Çekirdek kadro eğitimiyle birlikte hekimlerin, Sağlık Personellerinin ve diğer işgörenlerin işe alımlarının yapılarak, görevlerine uygun eğitimlerinin sağlanması 
 8. İşgörenlerin sisteme katılımını ve geliştirilmesini teşvik eden ortamın oluşturulması için gerekli düzenlemeler konusunda rehberlik edilmesi 
 9. İşletmenin yasal prosedürlere uygun hale getirilmesi için gerekli yapılanma konusunda yol gösterilmesi 
 10. İşletmede yapılabilecek yeni yatırım planlarının fizibilitelerinin çıkarılarak önceliklerin belirlenmesi 
 11. Hastanenin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve yol gösterilmesi

 

3- MEDİKAL CİHAZ, TIBBİ MEFRUŞAT, TIBBİ SARF MALZEMESİ, İLAÇ, AŞI, VB. SAĞLANMASI

BEYLER AFRICA, Sağlık işletmelerinin gerekli fonksiyonlarını ve faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullanması gereken, tıbbi cihaz ve ekipman, tıbbi mefruşat ve mobilya, sarf malzemeleri, ilaç ve benzeri tüm gereksinimleriyle ilgili Kuruma özgü ihtiyaç listelerini belirlenmek ve alımını sağlamak gibi tüm hizmetleri vermektedir.

BEYLER SAĞLIK, bayisi olduğu ürün grupları yanında, Ulusal ve Uluslararası tüm partnerlerinden bir hastane için gerekli tüm ihtiyaç malzemelerini sağlayabilme olanağına sahiptir.

BEYLER AFRICA, tüm Afrika Ülkelerine Afrika Distribütörü olduğumuz, tıbbi malzeme,ekipman, tıbbi mefruşat, ilaç, aşı ve benzeri tüm tıbbi gereksinimleri sağlamaktadır.

 

              4- TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

BEYLER AFRICA, Kendi bünyesinde bulunan Teknik Servis Ekibiyle, Ulusal ve Uluslararası alanda, kuruluşunu yaptığı tüm Medikal cihazların teknik servis hizmetlerini sağlamaktadır.

BEYLER AFRICA, gerektiğinde tüm Uluslararası bölgelerde Teknik Servis Ekibi konuşlandırabilme olanağına sahiptir,

 

              5- SAĞLIK TURİZMİ

 

BEYLER AFRICA, Türkiye de anlaşmalı olduğu Hastanelere, partneri olan Turizm Firmalarıyla birlikte Uluslararası hasta transferi sağlamaktadır. 

Dünyanın her yerinden, tedavi amaçlı olarak Türkiye' ye transferi yapılan hastaların, Uluslarası taşıma hizmetleri, Türkiye de tüm Şehirlerde konaklama hizmetleri de tarafımızdan verilmektedir.

Hastanın bulunduğu Ülkeden güvenli bir şekilde alınarak, Ülkemize getirilmesi, yakınlarının konaklama hizmetlerinin sağlanması, tedavi edilecek Uluslararası kalite standartlarına sahip Hastanenin ayarlanması ve tedavi sürecinin takibini içine alan, Sağlık Turizmi hizmet paketimiz alanında uzman ekibimiz tarafından korrdine edilmektedir.

Hastanın tedavisinin bitmesinden sonraki süreçte, talep edildiğinde, hasta ve yakınlarının, Ülkemizde bir süre daha turistik amaçlı konaklayabilmesi ve tatilini yapabilmesi de tarafımızdan sağlanabilmektedir.

 

            6- SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

BEYLER AFRICA, bir sağlık İşletmesinin, projelendirilmesinden başlayarak, donanımının sağlanması, işletmeye açılması ve işletilmesi sırasında çıkabilecek sorunların önlenmesi ve Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli tüm süreçleri içine alan Sağlık Danışmanlığı hizmet paketini sağlamaktadır.

Birçok Sağlık İşletmesinin ortak sorunu, işletme de yaşanan sıkıntılardır. Sağlık Kurumu dinamik bir yapıdır, bu nedenle çok sıkı izlenmesi ve sürekli güncellemeler yapılması gerekmektedir. Faaliyette bulunan Sağlık İşletmelerinde, ortaya çıkan işletme sorunları genelde ortaktır ve özellikle belirlei alanlarda yoğunlaşır. Sağlık Kurumlarının hizmet vermeye başladıkları dönem içerisinde birçok Kurumda yaşanan bu sorunların en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için BEYLER AFRICA tarafından verilen Danışmanlık Hizmeti birçok farklı alanı içine almaktadır.

Sağlık İşletmelerinde ortaya çıkan sorunlar başlıca aşağıda belirtilen ana kataegorilerde yoğunlaşmaktadır:

1. YÖNETİM SORUNLARI

2. PERSONEL SORUNLARI

3. HBYS (HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ) SORUNLARI

4. FATURALAMA SORUNLARI

5. GENEL İŞLETME SORUNLARI

BEYLER AFRICA, Sağlık İşletmelerinde çok sık karşılaşılan bu sorunların çözümünü, her Sağlık İşletmesinin özgün koşullarına göre geliştirdiği özgün yöntemlerle çözmektedir. 

BEYLER AFRICA tarafından sunulan Sağlık Danışmanlığı Hizmet Paketi, Dünyanın herhangi bir yerinde Sağlık İşletmesi açılmasına karar verilmesi sürecinden başlayarak, tüm süreçleri ve hizmetleri içine alan Anahtar Teslimi Danışmanlık Hizmeti olarakta verilebilmektedir..

Sağlık Danışmanlığı Hizmeti, BEYLER AFRICA bünyesinde bulunan kendi Ekibimiz ve Danışmanlarımız tarafından verilmektedir.

          

Deneyimlerimizden ve ilişkilerimizden yararlanmak istermisiniz.